התנדבות עובדת!

התנדבות עובדים הולכת וצוברת תאוצה בשנים האחרונות, ולא בכדי. מחקרים מוכיחים שתוכניות התנדבות במקום העבודה מועילות הן לעובדים והן למקום העבודה, וּודאי מועילות לעמותות ולארגונים אשר פעילותן מבוססת מתנדבים. בצד ההזדמנות הגדולה, נוצר גם אתגר: והוא התאמת אופי הארגון לאופי הפעילות ההתנדבותית של עובדיה, בחירת מקום ההתנדבות ויצירת עשייה משמעותית ומהותית. 

הקורס יעסוק בפרקטיקות מיטביות לפיתוח ולשכלול מערכי התנדבות והשתתפות עובדים כמתנדבים בשדה החברתי.  

מפגשים פרונטליים

 5  מפגשים פרונטליים ללמידה, תרגול, התנסות

4 וובינרים ולמידה מקוונת עצמאית ובינלאומית

למידה מקוונת ועצמאית

מרחב ללמידה בין המשתתפים, להצגת דילמות מקצועיות וניהוליות

שיח עמיתים