VolunteerPro -  טכנולוגיות לניהול התנדבות

הטכנולוגיה הפכה לשחקנית מרכזית בחיינו, היא מביאה איתה לא מעט אתגרים ועם זאת הזדמנויות. דרישה לזמינות רבה יותר מבעבר, למקצועיות, להנגשת חומרים מהירים וקליטים דרך מסך הטלפון הנייד, לסוגי תקשורת מגוונים והם מאפשרים התמקצעות על ידי כלים רבים ומגוונים שמסייעים ומייעלים את תהליכי הניהול. שימוש בכלים טכנולוגים לניהול התנדבות הפכו לפיכך להכרחיים עבור מנהלי ההתנדבות בתפקידם כמובילי התנדבות עדכנית ועכשווית.

קורס זה מבקש לענות על הצורך להכיר וללמוד לעומק כלים טכנולוגיים התומכים בתהליכי ניהול מתנדבים.

מפגשים פרונטליים

7  מפגשים פרונטליים ללמידה, תרגול, התנסות

2 וובינרים ולמידה מקוונת

למידה מקוונת ועצמאית

פרויקט טכנולוגי בליווי אישי מתכנון ועד יישום

פרויקט אישי