תכנית ההסמכה לניהול התנדבות

התכנית מספקת הכשרה יסודית ומקיפה לעוסקים ולמעוניינים לעסוק בתפקיד ניהול התנדבות. באמצעות שילוב בין איכות אקדמית וכלים פרקטיים, מעניקה התוכנית ללומדים ידע תיאורטי ומקצועי בניהול מתנדבים, משפרת ומקדמת מיומנויות בתחום, מקנה כלים להפיכת מנהל המתנדבים למוביל חזון ומנהיג בארגון. התוכנית מחזקת שיתוף בידע מקצועי בין המשתתפים ומקדמת שותפויות בין ארגונים.

לבוגרי התוכנית מוענקת תעודת הסמכה בניהול התנדבות.

בית הספר הינו הגוף היחיד בישראל המספק תעודה זו בראיה בין מגזרית ובשותפות עם ממשלת ישראל.

מפגשים פרונטליים

15 מפגשים פרונטליים ללמידה, תרגול, התנסות ושיח עמיתים 

6 וובינרים ו-4 תרגילים פרקטיים

למידה מקוונת ועצמאית

באמצעות מנטורים, מנהלי התנדבות ותיקים בוגרי ההסמכה ופורום מנהלי התנדבות

פרויקט מסכם וליווי אישי